juf Boukje Weijdema en juf Nienke v.d Wijk

De opa van Serena kwam vertellen over de polder. Hij vertelde over de boerderijen en huizen en over de gewassen die werden verbouwd op de vruchtbare zeegrond.