Missie

We zijn vanuit een christelijke levensovertuiging een school waar elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden.

Het motto van waaruit we werken: 'Voor elk kind de juiste koers'.

Onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging:

* we werken vanuit Bijbelse waarden en normen;

* we vertellen verhalen uit de Bijbel;

*dagopening en sluiting met lied en gebed;

* toeleven naar en vieren van christelijke feesten.

 

Leren en vorming:

* kinderen wordt al vroeg geleerd om zelfstandig te werken;

* door de hele school is een doorgaande lijn te ontdekken;

 

Zorg:

* door observatie, leerlingvolgsysteem, interne begeleiding en extra hulp en zorg voor het kind;

* door een aanpak die rekening houdt met verschillen tussen kinderen;

* door individuele begeleiding waar dit nodig blijkt.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Dit kan wanneer er duidelijkheid is door orde en regelmaat te scheppen in de school. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen.