Visie

 

't Kompas is een school die staat voor goed onderwijs. Een school waar u en uw kind met plezier naar toe gaan en waar het kind zich veilig voelt. Vanuit deze visie vinden we het belangrijk, dat kinderen tot hun recht komen op onze school. Zorg op maat is iets waarmee we hard aan het werk zijn en waar de school zich nog steeds verder in ontwikkelt, om zo inhoud te geven aan ons motto: 'Voor elk kind de juiste koers'.

Daarnaast vinden we het belangrijk, dat de school laagdrempelig is. De contacten tussen u als ouder en ons als team willen we graag zo goed mogelijk laten verlopen. We hopen dan ook dat, wanneer u vragen heeft of opmerkingen, u gemakkelijk binnenstapt.