Praktische info

Onder de tab 'Praktische info' vind je een uitvouwmenu met verschillende onderwerpen.


Zo vertellen wij een en ander over de Tussenschoolse opvang, Kindcentrum 'de Zuidert, de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie.

Daarnaast vind je er tal van documenten, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag, verschillende protocollen, bijv het Pestprotocol en verschillende formulieren.

Lees het maar eens op je gemak door en als je vragen en/of opmerkingen hebt, vernemen wij die uiteraard graag.