De Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie is een enthousiaste groep mensen die bestaat uit 3 leerkrachten en 6 ouders. De AC zet zich in voor veel leuke, bijzondere en gezellige activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kleuterfeest, de schoolreis, maar is ook actief bij het verlenen van hand en spandiensten zoals kerstfeest, paasfeest, koningsdag, schoolontbijt of de schoolfotograaf. Kortom alle dagen die het voor uw kind extra speciaal en bijzonder maken op school, wordt mede  door deze commissie mogelijk gemaakt.
We vergaderen een aantal keer per jaar op de dinsdagavond op school. Bent u ook zo’n enthousiaste ouder en lijkt het u leuk om mee te denken en mee te draaien, dan kunt u dat aangeven op de ouderhulplijst!