De Peiling is de digitale nieuwsbrief van CBS ‘t Kompas. Deze nieuwsbrief verschijnt op iedere eerste vrijdag van de maand. Hierinvindt u informatie over het onderwijs, de leerkrachten, de leerlingen, de directeur en onze samenwerkingspartners. Ook verschijnt er af en toe een bijdrage vanuit de leerlingenraad.
In De Peiling Nr. 6 (07.02.2020)

In De Peiling Nr. 7 (06.03.2020)

In De Peiling Nr. 8 (03.04.2020)

In De Peiling Nr. 9 (05.06.2020)