Juf Annet
Groep 1A/2A
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Juf Simone
Groep 1B/2B
Werkdagen: maandag en dinsdag

Juf Annemieke
Groep 1B/2B
Werkdagen: donderdag en vrijdag

Juf Carolien
Groep 3A
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week

Juf Nienke
Groep 3A
Werkdagen: woensdag om de week, donderdag, vrijdag

Juf Jacquelien
Groep 4A
Werkdagen: Maandag t/m woensdag

Juf Babs
Groep 4A
Werkdagen: donderdag en vrijdag

Juf Judith
Groep 4B/5B
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Juf Gerrie
Groep 5
Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

Juf Santana
Groep 5
Werkdagen: donderdag en vrijdag

Juf Rianne
Groep 6
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Juf Claudia
Groep 6
Werkdagen: donderdag, vrijdag

Meester Jaap
Groep 7A
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Juf Carmen
Groep 7B
Werkdagen: maandag en dinsdag

Juf Juanita
Groep 7B
Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

Meester Anne Wiebren
Groep 8
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Juf Nadine
Onderwijsondersteuner
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Juf Willy
Onderwijsondersteuner
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Juf Carolien
Onderwijsondersteuner
Werkdagen: dinsdag- en donderdagmorgen

Juf Simone
Onderwijsondersteuner
Werkdagen: maandagmorgen

Juf Jacqueline
Leerkracht NPO groep 4, 5 en 6
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Juf Babs
Intern Begeleider
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Meester Henri
Schoolleider
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Annet
Administratief medewerkster
Werkdagen: donderdagmorgen