We vinden het belangrijk, dat leerlingen zich veilig voelen op school. Dit kan wanneer er duidelijkheid is door orde en regelmaat te scheppen in de school. Zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Daarbij wordt er gewerkt met de principes van de Kanjertraining. Een programma dat leerlingen om leert gaan met zichzelf en elkaar volgens een aantal basisregels.

Deze basisregels zijn:
1. We vertrouwen elkaar.
2. Niemand speelt de baas.
3. We lachen elkaar niet uit.
4. Niemand doet zielig.
5. We helpen elkaar

De 4 dieren met hun petten; tijger (wit), aap (rood), konijn (geel), en pestvogel (blauw) staan centraal in het verhaal. De kinderen leren aan de hand van het dierengedrag, hun eigen en dat van een ander te herkennen en evt. te corrigeren. Klik hier voor meer informatie over de petten: https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/