Er is op een school een groep ouders die samen met leerkrachten grote, schoolbrede activiteiten organiseren en hierbij ondersteunen. Deze groep vergadert 1x per jaar om alle feesten goed te laten verlopen. Denk hierbij aan feesten als Sinterklaas, Kerst en de koningsspelen. Maar ook bij activiteiten als schoolreisje en de schoolfotograaf denken en helpen deze enthousiaste ouders mee.

Vanuit het team zijn er 4 collega’s aangesloten bij deze commissie. Zij worden ondersteund door 6 ouders van leerlingen van onze school.

Mocht u nou ook interesse hebben om bij deze commissie aan te sluiten. Schroom dan niet dit aan te geven bij uw groepsleerkracht. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.