Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen meedenken over de gang van zaken en de ontwikkelingen van de school. De leerlingen zijn goed in staat om hun mening te geven en daarbij kijken de leerlingen vanuit een ander oogpunt dan de leerkrachten. Om ons onderwijs goed af te stemmen en om leuke ideeën op te doen is het belangrijk om te luisteren naar onze leerlingen.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die komen uit de groepen 6 t/m 8 en zijn democratisch gekozen. Iedere vier weken komen ze bij elkaar om samen met de directeur te vergaderen.

Ook wordt u door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Dit zal u worden meegedeeld door de leerlingenraad.

De leerling wordt gehoord en gezien!