Wij zijn vanuit een christelijke levensovertuiging een school waar elke leerling de kans krijgt om zich te ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden.
Het motto van waaruit we werken is: “Voor elke leerling de juiste koers.” We vormen ons onderwijs dan ook vanuit een christelijke levensovertuiging:
• We werken vanuit Bijbelse waarden en normen;
• We vertellen de verhalen uit de Bijbel;
• Dagopening en sluiting met lied en gebed;
• toeleven naar en vieren van christelijke feesten. 1x per jaar vieren we 1 van de Christelijke feesten in de kerk. Daarnaast hebben we 2x per jaar, in samenwerking met de kerken, Kerk, School en gezinsdiensten.

 

We werken met de methode “Kind op Maandag”. Een methode voor godsdienstige vorming in tijdschriftvorm welke wordt uitgegeven door de Nederlandse Zondagsschoolvereniging. Daarbij worden liedsuggesties gegeven,
verwerkingsmogelijkheden en achtergrondinformatie aangeboden. Voor meer informatie over deze methode, kunt u op de afbeelding klikken.

We beginnen de dag met gebed en een lied en eindigen met een dankgebed. Twee (bij de kleuters) of drie keer per week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. De onderbouwgroepen beginnen de week met een weekopening, waarin altijd een spiegelverhaal verteld wordt passend bij de Bijbelverhalen van die week. Op de dagen dat er niet verteld wordt is er tijd voor het aanleren van een lied of het verwerken van de verhalen. Aan kerst-, paas- en pinksterviering wordt op school ruime aandacht besteed.