Deze vereniging stel zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen- ten doel zowel de samenwerking tussen de ouders, de directie en het overig personeel te bevorderen als het (laten) organiseren van activiteiten betreffende de school.

De vereniging beheert de gelden van de door u opgebrachte ouderbijdrage, geld voor het schoolreisje, kamp e.d. en legt hier tevens verantwoording over af op een jaarvergadering.

De vereniging bestaat uit:
Edwin van der Avoird (voorzitter)
Rudi Luimes (secretaris)
Janien Benjamins (penningmeester)

Het mailadres van de vereniging is: ocomhetkompas@gmail.com