CBS ‘t Kompas is een school die staat voor goed onderwijs. Een school waar leerlingen en ouders met plezier naar toe gaan en waar de leerling zich veilig voelt. Vanuit deze visie vinden we het belangrijk, dat leerlingen tot hun recht komen op onze school. Zorg op maat is iets waarmee we hard aan het werk zijn en waar de school zich nog steeds verder in ontwikkelt. Verder vinden wij het erg belangrijk dat een leerling zelfstandigheid en autonomie ontwikkelt. Als leerkrachten gaan wij dus geen dingen doen die de kinderen zelf kunnen. Op deze wijze geven we invulling aan onze missie.
Daarnaast vinden we het belangrijk, dat de school laagdrempelig is. De contacten tussen ouders en leerkrachten willen we graag zo goed mogelijk laten verlopen. De leerkrachten zijn dan ook altijd bereid om een gesprek te arrangeren met ouders als hier behoefte aan is. Ook het contact op het schoolplein en in de gang wordt op prijs gesteld, zowel door ouders als door leerkrachten. In alle groepen wordt op drie niveaus gewerkt. Leerlingen kunnen bij verschillende vakken in verschillende niveaugroepen zitten. Door de grootte en samenstelling van de groepen, komen gecombineerde groepen voor.