De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan binnen onze school. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij praten over verschillende schoolse onderwerpen mee. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven over welke onderwerpen de Medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft.

Heeft u vragen aan de MR? Mail dan naar j.inthout@aves.nl.

De oudergeleding bestaat uit: Johan in ‘t Hout (voorzitter) en Rudi Luimes.
De personeelsgeleding bestaat uit: Jaap den Engelse en Annet Dijkstra.

De ouders die deelnemen aan de Medezeggenschapsraad worden verkozen door de ouders van de school. Leerkrachten die deelnemen aan de Medezeggenschapsraad worden verkozen door het team van CBS ‘t Kompas.

Notulen MR Vergadering 4 Dec

Uw stem telt!